Venus Ark là một học viện thần tượng dưới hình thức một con tàu du lịch sang trọng . Nó đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm các idol tài năng tham gia vào học viện này . Đây là trường đối thủ chông lại Four Stars Academy . Hiệu trưởng của học viện này là Elza Forte .

Cán bộ

Elza Forte ( Hiệu trưởng )

Rey Kizaki ( Thư kí hiệu trưởng )

Sinh viên đáng chú ý

Venus Ark.jpg
Images.jpg

Kirara Hanazono

Koharu Nanakura

Aria Futaba

Yuri

Jasmin

Sieni

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.