FANDOM


Sena Horigoshi là một thần tượng Nhật Bản làm việc dưới cái DearStage của Akihabara như giọng hát của Yume Nijino .

Tiểu sử Sửa đổi

  • Cô sinh ngày 27 tháng 1.

Nghề nghiệp Sửa đổi

Cô ấy là một phần của AIKATSU☆STARS! và được ghi là Sena từ AIKATSU ☆ STARS! trong khi hát cho Yume.

☀ Cùng với Miho Amane , cả hai đã thành lập một đơn vị gọi là Mi ☆ nA.

Tiểu sử Sửa đổi

  • Dấu hiệu hoàng đạo của cô là Bảo Bình
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.