FANDOM


Royal Sword là một thương hiệu tuyệt vời đã ra mắt trong Data Carddass Aikatsu Stars! Wings of Stars - Phần 4 và tập 80 của anime. Nó được thành lập bởi Rei Kizaki .

Trong khoảng Sửa đổi

Khái niệm Thương hiệu Sửa đổi

Một thương hiệu với tràn ngập hoàng gia sử dụng thanh kiếm và vương miện làm mẫu. Phong cách bóng mà các đồng của nó cho ra làm cho bất cứ ai xuất hiện cao quý với sự mát mẻ!

Người dùng được biết đến Sửa đổi

Niên đại Sửa đổi

Danh sách Sửa đổi

Thẻ dữ liệu Carddass Aikatsu! Thẻ thu Sửa đổi

  • Prince Prince vô tội
  • Blue Guardian Coord
  • Tricky Pirate Coord
  • Hiệp sĩ nhẹ nhàng
  • Eternal Royal Coord

Thẻ Khuyến mại Sửa đổi

  • Emerald Guardian Coord
  • Crimson Knight Coord
  • Violet Noble Coord

Tiểu sử Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.