FANDOM


Risa Aizawa là một thần tượng Nhật Bản hoạt động dưới cái DearStage của Akihabara và là lãnh đạo của các nhóm nhạc thần tượng Dempagumi.inc . Cô ấy là Elza Forte và giọng hát của Orihime Mitsuishi .

Tiểu sử Sửa đổi

  • Cô sinh ngày 2 tháng 8.

Nghề nghiệp Sửa đổi

Cô là một phần của Dempagumi.inc và được coi là Risa trong khi ca hát cho Elza.

Tiểu sử Sửa đổi

  • Dấu hiệu hoàng đạo của cô ấy là Leo.
  • Sinh nhật của cô ấy sau Elza Forte một ngày.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.