FANDOM


Nanase Matsuoka là một thần tượng Nhật Bản làm việc theo DearStage của Akihabara. Cô ấy là giọng hát của Tsubasa Kisaragi , Lily Shirogane , Koharu Nanakura ,Rin Kurosawa và Lisa Shirakaba .

Tiểu sử Sửa đổi

  • Bà sinh ngày 10 tháng 9 năm 1996.

Nghề nghiệp Sửa đổi

Cô ấy là một phần của AIKATSU☆STARS! , được coi là Nanase từ AIKATSU ☆ STARS! trong khi hát cho Tsubasa Kisaragi, Lilie Shirogane, Koharu Nanakura, Rin Kurosawa và Lisa Shirakaba.

Tiểu sử Sửa đổi

  • Dấu hiệu hoàng đạo của cô ấy là Xử Nữ.
  • Cô ấy là thành viên duy nhất của AIKATSU ☆ STARS! để nói chuyện năm nhân vật.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.