FANDOM


Mona Tomoyama ( 巴山 萌 菜 ) là một thần tượng Nhật Bản hoạt động dưới tác phẩm DearStage của Akihabara. Cô ấy là giọng hát của Mikuru Natsuki và Sumire Hikami .

Nghề nghiệp Sửa đổi

Cô ấy từng là thành viên của AIKATSU☆STARS! , được coi là Mona từ STAR ☆ ANIS khi hát cho Mikuru và Mona từ AIKATSU ☆ STARS! khi hát cho Sumire.

Cô tốt nghiệp các nhóm nhạc thần tượng AIKATSU ☆ STARS! và STAR ☆ ANIS vào ngày 27 tháng 2 năm 2016.

Cô ấy hiện là thành viên của nhóm Trinity

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.