FANDOM


Kana Hoshizaki là một thần tượng Nhật Bản hoạt động dưới tác phẩm DearStage của Akihabara. Cô ấy là giọng hát của Yuzu Nikaidō , Mahiru Kasumi , Madoka Amahane và Nina Dōjima .

Tiểu sử Sửa đổi

  • Bà sinh ngày 30 tháng 5 năm 1994.

Nghề nghiệp Sửa đổi

Cô ấy là một phần của AIKATSU☆STARS! , được coi là Kana từ AIKATSU ☆ STARS! trong khi hát cho Yuzu và Mahiru.

Tiểu sử Sửa đổi

  • Dấu hiệu hoàng đạo của cô ấy là Gemini.
  • Cô ấy là AIKATSU ☆ STARS đầu tiên! thành viên của nhóm để cung cấp giọng hát cho hai thần tượng (chỉ trong vũ trụ Aikatsu Stars).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.