FANDOM


Berry Parfait ( ) là một thương hiệu dễ thương ra mắt trong Data Carddass Aikatsu Stars! Wings of Stars - Phần 1 và Tập 59 của anime . Nó được thành lập bởi Yume Nijino .

Trong khoảng Sửa đổi

Khái niệm Thương hiệu Sửa đổi

Berry Parfait lấy một hình ảnh của một cô gái mới mẻ và tràn đầy sức sống, giống như hương vị của quả vị ngọt và chua. Thương hiệu sử dụng ruy băng và khăn choàng để tối đa hóa sự dễ thương ♡.

Người dùng được biết đến Sửa đổi

Danh sách Sửa đổi

Thẻ dữ liệu Carddass Aikatsu! Thẻ thu Sửa đổi

  • Première Berry Coord
  • Crème Crème Crème
  • Marguerite Spring Coord
  • Happiness Marine Coord

Thẻ Khuyến mại Sửa đổi

  • Pink Petit Parfait Coord
  • Fantasy-ic Sweet Coord
  • Marguerite Summer Coord
  • Rose Amour Ribbon Coord
  • Lemon Crème Coord
  • Rêve Muffin Kiểm tra Coord
  • Seashell Marine Coord
  • Dâu tây tươi Coord
  • Dâu tây Luck Coord

Tiểu sử Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.